რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

სახელმწიფოს ვალი მშპ-სთან

% წლური ცვლილება  
სახელმწიფოს ვალი მშპ-სთან 0  

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება