რამდენს იხდი შენ

იმისათვის რომ დაიანგარიშო რამდენს იხდი სახელმწიფო სერვისებში, შეავსე:

დარიცხული ხელფასი: ლარი
ყოველთვიური დანახარჯები სულ: ლარი
  აქედან:
ყოველთვიური ქირა (ან სესხზე საპროცენტო შენატანი): ლარი
ყოველთვიური დანახარჯი საწვავზე: ლარი
ყოველ კვირას ეწევი კოლოფ სიგარეტს
ყოველ კვირას მიირთმევ: ლუდს
ყოველ კვირას მიირთმევ: ბოთლ ალკოჰოლს
ყოველ კვირას მიირთმევ: ბოთლ ღვინოს