რამდენი გვმართებს?

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

რამდენი გვმართებს?

მილ. ლარი ერთ სულზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
mil. GEL Per capita Per employed Annual change -
სახელმწიფო ვალი 2019 2 335 627 2 602 -
საშინაო ვალი 4 159 4 422 4 634 -
საგარეო ვალი 16 464 1 117 18 343 -
სახელმწიფო ვალი სულ 20 623 5 539 22 977 -

ცხრილის განმარტება

არ არის განმარტება