რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლები ბიუჯეტიდან 565,0 126 853 -13,4%
+თვითმმართველი ქალაქების საკუთარი შემოსავლები 259,5 58 392 -21,3%
თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები სულ 824,5 184 1 244 -16,1%

ცხრილის განმარტება

თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.