რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლები ბიუჯეტიდან 652,4 145 985 -6,8%
+თვითმმართველი ქალაქების საკუთარი შემოსავლები 329,8 73 498 -1,1%
თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები სულ 982,2 218 1 482 -4,9%

ცხრილის განმარტება

თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.