რამდენს კრეფს სახელმწიფო სექტორი

შენიშვნა დააჭირეთ ცხრილს, რათა დაინახოთ დინამიკა

თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები

მილ. ლარი ერთ სულ მოსახლეზე ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე წლიური ცვლილება  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლები ბიუჯეტიდან 699,8 157 1 107 -
+თვითმმართველი ქალაქების საკუთარი შემოსავლები 333,3 75 527 -
თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.  
+თვითმმართველი ქალაქების შემოსულობები სულ 1 033,1 231 1 635 -

ცხრილის განმარტება

თვითმმართველი ქალაქების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოდის. ადგილობრივი გადასახადები - ქონების გადასახადი მთლიანი ბიუჯეტის ერთ მეექვსედზე ნაკლებია.